KRYSTAL WC 750ml rúžový

Krystal WC

Skladom
Kód: 262
Značka: Cormen
€2,28 €1,90 bez DPH
Kategória: Čistiace prostriedky
Záruka: 2 roky

Popis produktu

Umývací a čistiaci prostriedok s obsahom kyseliny amidosulfonovej, vhodný na toalety, sanitárnej keramiky, nerezové plochy a obklady. Odstraňuje hrdzu a vodný kameň, poradí si aj s dlhodobými nánosmi mechanických nečistôt. Je vhodný pre čistenie toaliet, sanitárnej keramiky, nerezových plôch a obkladov. V toaletných misách pôsobí nad aj pod vodnou hladinou a pod okrajom toalety, dlhodobo pôsobí proti usadzovaniu 
vodného kameňa.

 

VLASTNOSTI:

  • Spoľahlivo si poradí s vodným kameňom
  • Vysoký lesk
  • Vhodný aj na nerez
  • S obsahom kyseliny amidosulfónovej
  • Pôsobí nad aj pod vodnou hladinou
  • Odstraňuje špinu a vodný kameň
  • Príjemný parfém

Návod na použitie:

  • Aplikujte priamo na znečistené plochy, nechajte niekoľko minút pôsobiť, vyčistite štetkou alebo opláchnite prúdom vody.

 

UFI S710-W05X-K003-2TAD

Identifikácia nebezpečnosti:
Zmes je klasifikovaná ako nebezpečná v zmysle nariadenia 1272/2008/ES.

Výstražné slovo - Nebezpečenstvo

Klasifikácia podľa nariadenia 1272/2008/ES:

Nebezpečné vlastnosti
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Pokyny pre bezpečnú manipuláciu
P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.
P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P301+P330+P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie.
P305+P351+P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P501 - Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:
Späť do obchodu